Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge i skolealder.

Skolehelsetjenesten

Innsats og koordinering

Tjeneste hvor det er behov for langvarig og koordinert hjelp (ansvarsgruppe, individuell plan, avlastning og støttekontakt).

Barnevernet

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge har en trygg og god oppvekst.

Har du behov for å snakke med noen – Ta kontakt

Krise- og incestsenteret i Follo

Krisesenteret er et tilbud til deg som har opplevd psykisk eller fysisk vold i nære relasjoner, incest eller annen seksuell vold. Senteret tilbyr sikkerhet, beskyttelse, råd og veiledning til barn, kvinner og menn.

Krise- og incestsenteret i Follo

Familievernkontoret

Tilbud til familier; hjelp i parforholdet, veiledning i foreldrerollen, samlivsbrudd mm.

Familievernkontoret

PPS

Pedagogisk Psykologisk Senters ansvarsområde er barn og elevers utvikling og læring.

PPS

BUP Follo

Barn og unges psykiske helsetjeneste.

Utredning og behandling til barn og unge under 18 år med psykiske lidelser.

BUP