-

Kontaktinformasjon

Innbyggertorget
Telefonnr.: 64 96 20 00
e-post: post@as.kommune.no
Kontortid: 08:00 – 15:30

Innsats og koordinering
Kari Ørsal Vigstad mobil: 92 83 80 16

Barne- og ungdomsteamet
Telefonnr.: 94  02 14 10
e-post: barneogungdomsteamet@as.kommune.no
Adresse: Ås ungdomsskole

Ungdomshusene
Les mer her

Helsestasjon
Telefonnr.: 64 96 22 40
e-post: helsestasjonen@as.kommunen.no
Adresse: Rådhusplassen 29, 3.etg, 1431 Ås

Helsestasjon for unge og studenter
Telefonnr.:64 96 22 40
e-post: hfu@as.kommune.no

Les mer her

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Telefonnr.: 64 96 21 00
e-post: pps@as.kommune.no
Adresse: Rådhusplassen 29, 1430 Ås

Les mer om PPT her

Familievernkontoret
Telefonnr: 64 91 46 60
Telefontider: 08.15 – 14.30
Epost: kf.follo@bufetat.no

Bufetat

Døgnåpent sentralbord: 02800

Follo legevakt: 116 117 (når fastlegen ikke er tilgjengelig)

Adresse: Vardåsveien 3, 1400 Ski

Følg lenken under for kontaktinformasjon til skolene i Ås

Les mer her

Følg lenken under for kontaktinformasjon til barnehagene i Ås

Les mer her

Finner du feil eller mangler i veilederen, eller har du generelle tilbakemeldinger til oss, da kan du benytte skjema nedenfor.

Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-post adresse
Skriv din tilbakemelding i feltet.
Hva er fem ganger fem?