-

Hvordan bruke veilederen

Veileder oversikt

Første side i veilederen viser oversikt over modellen. Øverst finner du en kortfattet forklaring til hvert nivå, under finner du stegene. Oversikten er interaktiv slik at du enkelt kan navigere til aktuelt nivå eller steg.

Illustrasjon Veileder oversikt

Veileder

Når du skal bruke BTI-veilederen for å finne ut om et barn eller en ungdom treng hjelp er det naturlig å starte på nivå 0 steg 1. Deretter følger du stegene videre til saken kan avsluttes.

Illustrasjon Veileder

Hovedinnhold

Midt på siden: Her er hovedinnholdet som beskriver hva du skal gjøre på det gjeldende steget.

Illustrasjon Hovedinnhold

Tilhørende verktøy

Til høyre på siden: Her finner du et utvalg verktøy, det vil si relevante dokument og skjema for det gjeldende steg. Du finner også en knapp som fører til alle verktøy som er knyttet til veilederen.

Illustrasjon Tilhørende verktøy